Det vi inte ser – ett utbildningsmaterial för bättre möten

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? DET VI INTE SER är ett utbildningsmaterial för bättre möten som riktar sig till dig som arbetar inom vården.

DET VI INTE SER är en kombination av lärande och konkreta arbetsverktyg.
Allt material bygger på olika berättelser från möten i vården och har tagits fram tillsammans med personer med egen erfarenhet, intresseorganisationer, profession och forskare.

– Vi har tagit fram filmer i olika format, exempelvis VR-filmer (Virtual Reality) som ger en möjlighet att leva sig in i patientens perspektiv, berättar Annika von Schmalensée som lett projektet för Socialstyrelsen.

Filmerna kan användas som underlag för reflektion och diskussion i grupp eller individuellt och utbildningsmaterialet i sin helhet består av:

  • Filmade rollspel
  • Filmade dramatiseringar
  • VR-film
  • Berättelser i skriftligt format
  • Reflektioner
  • Gruppdiskussion
  • Kommunikationsnycklar
  • Konkreta verktyg
  • Stöd för ledare.

Materialet finns på Socialstyrelsens utbildningsportal, där du kan skapa ett konto med e-legitimation kostnadsfritt.

Det vi inte ser – Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten