Enkät om barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

Vad skulle kunna förbättra vården inom BUP heldygnsvård? Nu har du som intresserar dig för utveckling inom BUP och heldygnsvård chansen att vara med och påverka genom att dela med dig av dina egna erfarenheter.
Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Med enkäten vänder sig Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, särskilt till den som är mellan 16 till 25 år och har vårdats inom BUP heldygnsvård eller till den som är anhörig. Man vill även att de som arbetar på BUP:s heldygnsvård eller forskar inom området skickar in sina synpunkter. Syftet är att utveckla mer kunskap för att kunna förbättra verksamheten. Särskilt intressant är att få veta mer om vilka arbetssätt och insatser som fungerar bäst.

Enkäten innehåller inga personuppgifter och är helt anonym

I enkäten, som är helt anonym, får man möjlighet att dela med sig av sina tankar om vad som kan utvecklas inom vården. Enkäten innehåller INGA uppgifter som är personliga, till exempel namn, ort, ålder, datum. Här kan du läsa mer om hur SBU hanterar enkätsvar och personuppgifter.