Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Nytt tema om att förebygga och hantera värmeböljors effekter

Nytt tema om att förebygga och hantera värmeböljors effekter

Höga temperaturer och värmeböljor förväntas inträffa allt oftare i Sverige och det gäller att förebygga de negativa hälsoeffekter som kan komma av en värmebölja. I Sverige definierar SMHI (Sveriges meterologiska och hydrologiska institut)  värmebölja som en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25° C i minst fem dagar i sträck.

​Höga temperaturer och värmeböljor kan vara farligt för alla, men grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara.

Många som har hemtjänst, bor på vårdboenden eller i LSS-boenden kan tillhöra en eller flera riskgrupper och vara extra känsliga för höga temperaturer. Vid en längre värmebölja kan personer som vanligen har små hjälpbehov behöva mer insatser från socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård.

På Kunskapsguidens nya tema hittar du som arbetar inom vård och omsorg stöd för hur du kan förebygga och hantera konsekvenserna av värme hos dina vårdtagare.

För dig som är verksamhetsansvarig finns information om hur du kan planera verksamheten inför en eventuell värmebölja.

På temat finns också informationsbroschyrer och filmer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram till personer som tillhör riskgrupper, anhöriga och allmänhet.  

Värmebölja - att förebygga och hantera dess effekter på Kunskapsguiden