Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Tvång- och begränsningar – nytt tema på Kunskapsguiden

Tvång- och begränsningar – nytt tema på Kunskapsguiden

Tvång- och begränsningar – nytt tema på Kunskapsguiden. Här finns stöd för hur verksamheter kan arbeta förebyggande för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder.

​Tvång- och begränsningar – nytt tema på Kunskapsguiden. Här finns stöd för hur verksamheter kan arbeta förebyggande för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder.

Trots att tvångs- och begränsningsåtgärder i regel är otillåtna i vård och omsorg som ges enligt HSL, SoL och LSS förekommer det. Socialstyrelsen, Myndighetens för delaktighet, Svenskt Demenscentrum och Inspektionen för vård och omsorg fick i uppdrag att ta fram stöd till berörda verksamheter för att förebygga tvångs och begränsningsåtgärder.

På Kunskapsguiden, under temat Tvång och begränsningar, är material samlat som verksamheterna kan använda i sitt arbete med att förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Materialet vänder sig till personal i vården och omsorgen om vuxna personer med insatser enligt SoL och LSS. Stödet består bland annat av regelverk, frågor och svar, kunskapsstöd, vägledningar och lärande exempel för förebyggande arbete på verksamhets- respektive individnivå.

Inspiration för egna lösningar

Under 2016 kommer fler så kallade lärande exempel att publiceras under temat. Exemplen innehåller en beskrivning av ett arbetssätt och vad man vill uppnå. I de fall exemplet är hämtat från en verksamhet lyfts också erfarenheterna av arbetssättet fram – vad man bedömer har fungerat och inte fungerat. De lärande exemplen är inga färdiga koncept.

Tvång och begränsningar på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman