Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Utsatthet för våld

Utsatthet för våld

Nu finns aktuell kunskap om utsatthet för våld och våld i nära relationer på Kunskapsguiden. Materialet har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen. Det riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

​Under den nya fliken Våld på Kunskapsguiden finns texter med kvalitetssäkrad kunskap om utsatthet för våld och våld i nära relationer. Här finns länkar till fördjupningsmaterial som framför allt finns hos Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Det är till exempel länkar till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, NCK:s webbkurs om våld, Socialstyrelsens handbok Våld och FREDA-bedömningsmetoder. Men här finns också länkar till andra utbildningar, filmer och poddar.

De teman som ingår i fliken om våld är:

  • Våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Barnäktenskap
  • Könsstympning
  • Människohandel – barn
  • Sex mot ersättning – barn
  • Sex mot ersättning – vuxna

Fliken Våld på Kunskapsguiden