Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Webbutbildning om åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning

Webbutbildning om åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning

Åldern har sin rätt är en webbutbildning om åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning. Några av delarna i webbutbildningen rör smärta, demenssjukdom och vård i livets slutskede.

​Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är en webbutbildning som främst vänder sig till LSS-personal såsom boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter. Även anhöriga kan ha nytta av utbildningen. Utbildningen är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper.

Utbildningens delar

Utbildningen innehåller nio kapitel:

  1. Delaktighet
  2. Åldrande
  3. Smärta
  4. Demenssjukdom
  5. Arbete
  6. Livsstil och hälsa
  7. Förlust, sorg och död
  8. Vård i livets slutskede
  9. Goda exempel.

Webbutbildningen är framtagen av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum.

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning