Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Webbutbildning om palliativ vård för all vårdpersonal

Webbutbildning om palliativ vård för all vårdpersonal

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

​Palliation ABC är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Webbutbildningen har tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum och vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Om Palliation ABC på Kunskapsguiden