Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning är en reviderad version av ASI-manualen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till ASI-manualen

​ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning är en reviderad version av ASI-manualen. Manualen har uppdaterats och vissa anvisningar har förtydligats. Information som inte längre är aktuell har tagits bort och ersatts.

ASI-intervjun är en standardiserad metod för bedömning av missbruk och missbruksrelaterade problem. De två varianterna ASI Grund och ASI Uppföljning används för att dokumentera och systematisera uppgifter som har relevans i utredning respektive uppföljning av klienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem.

ASI-intervjun innehåller också förändringsmått. Dessutom kan den användas för systematisk uppföljning av klientgruppers behov och förändring. De klientuppgifter som då sammanställs bildar ett underlag för planering och utveckling av insatser.
Socialstyrelsen utvecklar och sprider kunskap om standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behandlingsmetoder. Viktiga delar i detta arbete är att kvalitetssäkra metoder och att bidra till att de används i det sociala arbetet.

ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning på Socialstyrelsen webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman