Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder

Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder

Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder är en rapport från Folkhälsomyndigheten. Skriften vänder sig bland annat till beslutsfattare och personal inom vård och omsorg.

Fallolyckor bland äldre - en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder är en rapport från Folkhälsomyndigheten. Syftet med rapporten är att beräkna kostnader förknippade med fallolyckor. Rapporten beskriver också förslag på fallförebyggande åtgärder. Rapporten vänder sig bland annat till beslutsfattare och personal inom vård och omsorg.

Fallolyckor bland äldre på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman