Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården

Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården

Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården beskriver hur strukturerad journalgranskning med metoden markörbaserad journalgranskning kan användas för att öka patientsäkerheten både på en enskild klinik och på sjukhusnivå. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården

Strukturerad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera skador som oftast inte uppmärksammats på annat sätt. Markörbaserad journalgranskning är en utveckling av den mest använda metoden.

Vid strukturerad journalgranskning identifieras markörer i journaldokumentationen, det vill säga uppgifter som tyder på att en skada kan ha inträffat. Därefter görs en bedömning av om något inte avsett har inträffat, det vill säga om en skada har uppstått. Om en skada uppstått bedöms typ, allvarlighetsgrad av skadan och om skadan var undvikbar. I sin nuvarande form är metoden anpassad för granskning av sluten, somatisk vård för vuxna.

Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Markörbaserad journalgranskning – för att identifiera och mäta skador i vården på SKR:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman