Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Om enkätverktyget Beredskap för förändring

Om enkätverktyget Beredskap för förändring

Broschyren Om enkätverktyget Beredskap för förändring innehåller information om enkätverktyget Beredskap för förändring, BFF. Med BFF kan organisationer mäta sin förändringsberedskap. Broschyren är utgiven av Socialstyrelsen.

​Beredskap för förändring, BFF, är ett enkätverktyg som organisationer kan använda för att mäta sina förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete. Broschyren Om enkätverktyget Beredskap för förändring beskriver enkätverktyget. BFF är en svensk version av den amerikanska förlagan ORC, Organizational Readiness for Change.

Verktyget bygger på forskning om vilka faktorer som är viktiga när en organisation vill genomföra en förändring, till exempel införa ett nytt arbetssätt. Ett exempel på en sådan faktor är medarbetarnas inställning till förändring, som i sin tur bland annat påverkas av om de upplever ett behov av förändring.

Socialstyrelsen erbjuder intresserade organisationer att med hjälp av verktyget BFF mäta den egna organisationens förändringsberedskap.

Om enkätverktyget Beredskap för förändring är utgiven av Socialstyrelsen.

Om enkätverktyget Beredskap för förändring på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?