Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah är tänkt att ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

​Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah är tänkt att ge nämnder, enskilda verksamheter och SiS stöd i tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-uttalanden.

Detta är den andra upplagan av handboken. Ändringar har gjorts med anledning av att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah genom SOSFS 2013:16 ändrades i samband med att den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah är utgiven av Socialstyrelsen.

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?