Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Nya läkemedel för behandling av lungcancer

Nya läkemedel för behandling av lungcancer

Nya läkemedel för behandling av lungcancer är en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket.

​Nya läkemedel för behandling av lungcancer är en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området.

Utvecklingen av nya läkemedel för behandling av lungcancer går snabbt. Istället för att skriva separata monografier för varje läkemedel publicerar Läkemedelsverket en översikt med kortfattade monografier för läkemedel som sedan 2014 är godkända för behandling av avancerad lungcancer (icke-småcellig lungcancer, NCSLC). Monografierna i översikten innehåller korta sammanfattningar av effekt och säkerhet samt en diskussion och Läkemedelsverkets värdering.

Översikten är indelad i fem avsnitt som är strukturerade efter de grupper av läkemedel som används vid behandling av lungcancer:

  • kemoterapi
  • angiogeneshämmare
  • läkemedel med EGFR (epidermal growth factor receptor) som målstruktur)
  • läkemedel riktade mot sensitiserade eller konstitutivt aktiverade kinaser
  • "toleransbrytande antikroppar" (immune checkpoint inhibitors).

Nya läkemedel för behandling av lungcancer är utgiven av Läkemedelsverket.

Nya läkemedel för behandling av lungcancer på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman