Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer RSV, respiratoriskt syncytial virus – en uppdaterad rekommendation

RSV, respiratoriskt syncytial virus – en uppdaterad rekommendation

RSV, respiratoriskt syncytial virus – en uppdaterad rekommendation är utgiven av Läkemedelsverket. RSV är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion.

RSV är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket har publicerat en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner. RSV överförs via dropp och kontaksmitta.
Som profylax är allmänna åtgärder för att undvika smitta av största vikt. Behandlingen av sjukdomen är i första hand symtomatisk och understödjande.
Palivizumab (Synagis), är en monoklonal humaniserad IgG1K-antikropp som godkändes 1999 som profylax mot RSV-infektion hos högriskbarn yngre än två år. Palivizumab har visats minska behovet av sjukhusvård på grund av RSV hos vissa högriskgrupper, men har inte visats ha någon effekt på dödlighet. Nya vetenskapliga data talar för att palvizumab även i fortsättningen bör användas restriktivt.
RSV, respiratoriskt syncytial virus – en uppdaterad rekommendation är utgiven av Läkemedelsverket.
 
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?