Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhusförvärvad pneumoni

Sjukhusförvärvad pneumoni tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Rekommendationen är utgiven av Läkemedelsverket.

​Sjukhusförvärvad pneumoni är en behandlingsrekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation som tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar.

Sjukhusförvärvad pneumoni är en pneumoni som debuterar från 48 timmar efter sjukhusinläggning.
Viktiga punkter i behandlingsrekommendationen är:

  • Val av behandling vid sjukhusförvärvad pneumoni styrs av hur lång vårdtid som föregått insjuknandet, eventuell invasiv ventilation, förekomst av riskfaktorer för resistenta bakterier, sjukdomens svårighetsgrad och om patienten har nedsatt immunförsvar.
  • Hos en patient som inte har nedsatt immunförsvar som insjuknar inom 4 dagar efter sjukhusinläggning och som inte respiratorbehandlas eller har riskfaktorer för infektion med resistenta bakterier rekommenderas i första hand cefotaxim. För andra patienter kan en initialt bredare behandling, ibland kombinationsbehandling, vara motiverad.
  • Empirisk behandling mot sjukhusförvärvad pneumoni är motiverad om patienten uppvisar röntgenfynd förenliga med pneumoni i kombination med minst två av följande kriterier: feber, förhöjda inflammatoriska parametrar och purulent luftvägssekret.
  • Adekvat mikrobiologisk diagnostik inkluderande luftvägsodlingar och blododling rekommenderas alltid före insättande av antibiotikabehandling vid sjukhusförvärvad pneumoni.
  • Åtta dagars antibiotikabehandling är i de flesta fall tillräckligt.
  • Vid immunsuppression måste man överväga en bredare diagnostik och behandling samt överväga DT-thorax initialt eftersom denna undersökning är känsligare än konventionell lungröntgen för att diagnosticera karakteristiska förändringar till exempel för mögelsvamp.
  • Symtomatologin vid pneumoni kan vara diskret hos de allra minsta barnen.

Följsamhet till basala hygienåtgärder har visat sig minska risken för vårdrelaterade infektioner. Det är viktigt att alltid ta odling före insättande av antibiotika eller vid byte av antibiotika, liksom att snabbt påbörja adekvat antibiotikaterapi. Vid kombinationsbehandling med antibiotika rekommenderas starkt övergång till monoterapi efter odlingssvar med resistensbestämning.

Läkemedelsrekommendationen rör inte vårdrelaterad pneumoni på sjukhem eller i hemsjukvård.

Sjukhusförvärvad pneumoni är utgiven av Läkemedelsverket.

Sjukhusförvärvad pneumoni på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman