Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 innehåller statistik om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen till personer 65 år och äldre den 1 april 2012. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Äldre - vård och omsorg den 1 april 2012

​I rapporten Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 – redovisas omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 april 2012. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken. Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är framtagen från personnummerbaserade uppgifter från kommunerna.

Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre – vård och omsorg den 1 april 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?