Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen är statistik sammanställd av Socialstyrelsen.

Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen
​ Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen redovisar statistik över omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, per den 1 november 2010 till personer 65 år och äldre.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och baseras helt på personnummerbaserade uppgifter från kommunerna. Därutöver samlar Socialstyrelsen in statistikunderlag på aggregerad nivå, så kallade mängduppgifter, angående bland annat regiform för vissa insatser enligt SoL till äldre.

Statistiken visar bland annat att närmare 249 600 personer som fyllt 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 november 2010. Detta motsvarar ca 14 procent av befolkningen i åldersgruppen. Bland personer 80 år och äldre hade cirka 37 procent antingen hemtjänst eller bodde i särskilt boende.

Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman