Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg – resultat från en enkätundersökning 2011

Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg – resultat från en enkätundersökning 2011

Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg är statistik utgiven av Socialstyrelsen. Rapporten visar att många insatser inte registrerats i den officiella statistiken.

Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg – resultat från en enkätundersökning 2011

​Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg är statistik utgiven av Socialstyrelsen som visar att många kommuner erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning insatser utan individuella biståndsbeslut. Det medför att många insatser inte registreras i den officiella statistiken.

Socialstyrelsens officiella statistik om kommunernas äldre- och handikappomsorg bygger på uppgifter om insatser som ges med individuellt biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det har dock saknats information om i vilken omfattning insatser erbjuds utan individuellt biståndsbeslut, det vill säga insatser som inte syns i statistiken. För att öka kunskapen om detta gjorde Socialstyrelsen under våren 2011 en enkätundersökning riktad till alla kommuner.

Sammantaget har enkätundersökningen visat att en betydande andel av svarskommunerna erbjuder insatser inom äldre- och handikappomsorgen, som inte redovisas i den nuvarande officiella statistiken. Förutsättningarna för att kunna räkna hur många insatser det gäller och hur många personer som får dessa behöver utredas närmare.

Ej biståndsbeslutade insatser i kommunal äldre- och handikappomsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman