Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar En primär angelägenhet – Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

En primär angelägenhet – Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

I En primär angelägenhet analyseras förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Omslag till En primär angelägenhet

​I En primär angelägenhet analyseras förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård.

Primärvården har en viktig roll att fylla i hälso- och sjukvården. Men det saknas förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara.

Kunskapsstödet lyfter tre centrala utvecklingsområden för primärvården:

  • Tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion.
  • Säkerställ att primärvården har ändamålsenlig kompetens och resurser.
  • Stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande.

En primär angelägenhet – Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

En primär angelägenhet på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman