Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Första linjens vård

Första linjens vård är en promemoria om likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper i primärvård, remissfri öppenvård som inte är primärvård och oplanerad vård på akutsjukhus. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslag: Första linjens vård

​Första linjens vård är en promemoria om vad som karaktäriserar de personer som har, respektive inte har, haft kontakt med första linjens vård, det vill säga primärvård, remissfri öppenvård som inte är primärvård och oplanerad vård på akutsjukhus.

Första linjens vård är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Promemorian ett underlag till Vårdanalys rapport En primär angelägenhet.

Första linjens vård på Vårdanalys webbplats

En primär angelägenhet på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman