Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre kan vara ett stöd vid övergripande uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 25 åren. Detta har varit mest påtagligt för äldre personer i särskilda boendeformer, men också äldre personer med multisjuklighet i ordinärt boende, som idag är ordinerade i medeltal 7–12 olika läkemedel.

Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier genom åren har också visat att det förekommer irrationell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel hos äldre personer.

En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus, beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är en reviderad version som uppdaterats med bland annat diagnosspecifika indikatorer för två nya behandlingsområden: strokeprofylax vid förmaksflimmer samt osteoporos. Syftet med indikatorer är att de ska utgöra ett stöd vid övergripande uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är utgivet av Socialstyrelsen.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?