Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ingen på sjukhus i onödan

Ingen på sjukhus i onödan sammanfattar resultaten från ett arbete med syfte att öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas.  Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Ingen på sjukhus i onödan redovisar resultaten från ett arbete som på nationell nivå syftar till att öka kunskaper kring förebyggande av överbeläggningar och utlokaliseringar samt minskning av patientsäkerhetsriskerna förknippade med dessa. Arbetet omfattar bland annat analyser av vårdplatsdata samt ett antal expertintervjuer med personer med olika funktioner och inom olika landsting.

Kunskapsstödet innehåller statistiska uppgifter från kartläggning och analys av nuläge på sjukhus samt verktyg och modeller avsedda för att förbättra hantering av överläggningar och utlokaliseringar. De verktyg och förslag presenteras i kunskapsstödet kan användas av personer på olika beslutsnivåer och inom olika verksamheter.

Ingen på sjukhus i onödan är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Ingen på sjukhus i onödan på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?