Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg beskriver förändringar över tid och olika aspekter av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre som bor i ordinärt och särskilt boende. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg

​Socialstyrelsen har gjort en fördjupad studie och registeranalyser av uppgifter som rör gruppen mest sjuka äldre. Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg beskriver förändringar över tid samt olika aspekter av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre som bor i ordinärt och särskilt boende.

Socialstyrelsen beskriver de mest sjuka äldres situation utifrån uppgifter från hälsodata- och socialtjänstregistren, kvalitetsregistren Rikshöft och Riks-Stroke, forskningsstudien SNAC-K och undersökningen om äldres uppfattning om äldreomsorgen.

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg är utgiven av Socialstyrelsen.

Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman