Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rehabiliteringsgarantin 2014 – erfarenheter och resultat

Rehabiliteringsgarantin 2014 – erfarenheter och resultat

Rehabiliteringsgarantin 2014 – erfarenheter och resultat beskriver utvecklingen av behandlingarna multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi i hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Rehabiliteringsgarantin 2014 – erfarenheter och resultat beskriver utvecklingen av behandlingarna multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi i hälso- och sjukvården. Rapporten beskriver även vad landstingen gör för att förbättra tillgången på behandlingar och hur de stödjer återgång i arbete för kvinnor och män som får ta del av insatserna.

För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse med regeringen 2008 angående Rehabiliteringsgarantin, som sedan har förlängts varje år fram till och med 2015. Garantin ska hjälpa de kvinnor och män i åldern 16-67 år som har långvarig diffus smärta och/eller patienter med måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress.

Resultat 2014 

Landstingen har under 2014 rapporterat insatser motsvarande 137 procent, det innebär att landstingen får ersätta 37 % av behandlingarna själva, av de avsatta medlen vilket innebär att 725 miljoner kronor har utbetalats till landstingen. Detta ska jämföras med år 2013 när landstingen rapporterade insatser för 99 procent av de avsatta 948 miljoner kronorna.
Kvinnor har fått 73 procent av rehabiliteringsinsatserna, totalt 43 170 behandlingar, och män 27 procent, totalt 16 080 insatser, vilket är ungefär samma fördelning som tidigare år. Av insatserna har 42 procent genomförts i offentlig och 58 procent i privat regi. År 2009 skedde 20 procent i privat regi.  

Multimodal rehabilitering, MMR

Sedan 2009 har tillgången till multimodal rehabilitering ökat i landstingen. Orsaken är att många landsting har valt att erbjuda MMR även i primärvården. År 2009 rapporterades 1,0 multimodal rehabilitering per 1000 kvinnor och män i åldern 16-65 år, 5934 personer, vilket ska jämföras med 2014 då siffran var 1,4 per 1000 kvinnor och män i arbetsför ålder, totalt 8842 personer. Det är en ökning med 49 procent under åren 2009 och 2014.
I dag uppger tretton av tjugoen landsting att de har god eller relativt god tillgång till MMR, det vill säga att de erbjuder insatser motsvarande behovet. Åtta landsting uppger att de behöver öka tillgången ytterligare, i första hand multimodal rehabilitering, MMR 1.  

Kognitiv beteendeterapi, KBT, och interpersonell terapi, IPT

Tillgången till KBT i primärvården med grundläggande kompetens, motsvarande steg 1 som innebär att behandling ska ske under handledning, har ökat sedan 2009. År 2009 rapporterades 4,3 KBT-behandlingar per 1000 kvinnor och män i åldern 16-65 år, 25 979 individer, och 2014 blev resultatet 8,2 per 1000 kvinnor och män, 50 408 individer. Det är en ökning med 94 procent under åren 2009 och 2014. 
Anledningen till ökningen är att landstingen har utbildat egen personal eller upphandlat kompetensen. Tio landsting uppger att de har god eller relativt god tillgång på KBT-behandlingar i primärvården även om det kan förekomma variationer inom det egna landstinget. Elva landsting uppger att de behöver öka tillgången ytterligare och en av förklaringarna till det ökade behovet är att den psykiska ohälsan har ökat.
Rehabiliteringsgarantin 2014 – erfarenheter och resultat är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?