Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar ST i teori och praktik – en uppföljning av kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17

ST i teori och praktik – en uppföljning av kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17

ST i teori och praktik – en uppföljning av kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17 är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till ST i teori och praktik

​Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST-utbildning). Nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) infördes den 1 september 2008. De omfattar alla som fått svensk läkarlegitimation från och med den 1 juli 2006 och genomgår sin ST-utbildning.

Syftet med uppdraget är att ta reda på om läkarnas specialiseringstjänstgöring motsvarar kraven i de nya föreskrifterna.

I rapporten framgår hur berörda målgrupper – ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och vårdgivare – uppfattar att författningen efterlevs.

Rapporten visar på hög följsamhet av föreskrifterna men att det finns problemområden som försvårar en efterlevnad i praktiken. Dessa problemområden ska Socialstyrelsen granska ytterligare i samband med nästa revidering av föreskrifterna, som beräknas starta hösten 2012.

ST i teori och praktik är utgiven av Socialstyrelsen.

ST i teori och praktik på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman