Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skador i vården 2013-2016

Skador i vården 2013-2016 redovisar resultatet av närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning, MJG, under åren 2013-2016. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skador i vården 2013-2016

​Skador i vården 2013-2016 redovisar skador och vårdskador. Redovisningen bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning, MJG, under åren 2013-2016. Kunskapsstödet jämför över tid, på nationell, region- och landstingsnivå samt tar upp utlokalisering, vårdtid och kostnader. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

Skador i vården 2013-2016 är utgivet av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Skador i vården 2013-2016 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman