Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014 presenterar 2014 års statistik från patientregistret om personer som vårdats på sjukhus till följd av skada eller förgiftning. Den vanligaste yttre orsaken till skada är fortsatt fallolyckor. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014

​Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014 presenterar 2014 års statistik från patientregistret om personer som vårdats på sjukhus till följd av skada eller förgiftning. Den vanligaste yttre orsaken till skada är fortsatt fallolyckor.

Totalt skrevs 120 100 personer ut från sjukhus 2014 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, 52 procent kvinnor, 48 procent män. Det motsvarar 13 procent av alla vårdade. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 152 000. Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etcetera och antalet utskrivna med en yttre orsak minskade något jämfört med år 2013. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då den primära orsaken till vård, huvuddiagnos, är sjukdom.

Fallolyckor vanligast

Liksom tidigare år var fallolycka den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2005–2014. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. En minskning har dock skett mellan 2013 och 2014.

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?