Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie visar att visar att väntetiderna går att minska betydligt. Uppföljningen är genomförd av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie

​Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie visar att visar att väntetiderna går att minska betydligt. Upprepade mätningar har visat att väntetiderna i den svenska cancervården är oskäligt långa. I år har mål med tydliga tidsramar för diagnostisering och utredning införts i vården för fem cancerformer. Socialstyrelsens första uppföljning av satsningen visar att väntetiderna i vården går att minska betydligt.

Införandet av standardiserade vårdförlopp är en satsning för att minska patientens väntan på behandlingsstart genom tydligare ramar för vad diagnostiken i cancervården ska innehålla och hur lång tid varje del ska ta. I januari 2015 slöt regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om att 500 miljoner kronor årligen ska tillföras den svenska cancervården under fyra år för införandet av så kallade standardiserade vårdförlopp.  

Maxtider för utredning och diagnos

Den danskinspirerade satsningen fokuserar på att minska tiden mellan det att en välgrundad misstanke om cancer uppstår till dess att behandlingen inleds.  
Medicinska expertgrupper har arbetat fram beskrivningar av vilka utredningar som bör göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, samt det maximala antalet dagar som varje del får ta fram till behandlingsstart. Under hösten har mål införts för standardiserade vårdförlopp i fem cancerformer: prostata, urinblåsa och urinvägar, huvud och hals, blod samt matstrupe. Nästa år införs ytterligare tio diagnosområden.

Remiss, kallelser och tidig upptäckt

Avgörande för ledtidernas längd är till exempel om det finns ett elektroniskt remisshanteringssystem som möjliggör hantering samma dag och hur snabbt patienten kallas till besök. Socialstyrelsen har även initierat en journalstudie för att belysa primärvårdens betydelse för upptäckt och diagnostik eftersom det ofta är till vårdcentralerna patienterna först kommer med symtom. 

Tillgång till specialister

I uppföljningen presenteras också uppgifter om regionernas tillgång till personalkategorier som är direkt avgörande för att cancervården ska fungera. En viktig del i satsningen är att varje del i de standardiserade vårdförloppen bättre struktureras i förhållande till varandra, för att resurserna i vården ska användas effektivt, därför är det också centralt hur arbetet organiseras och yrkesgrupper samverkar. 
Standardiserade vårdförlopp i cancervården – en baslinjestudie är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem