Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 visar att 147 000 personer vårdades på sjukhus till följd av en skadehändelse år 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016

​Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 visar att 147 000 personer vårdades på sjukhus till följd av en skadehändelse år 2016. Det motsvarar nästan 17 procent av samtliga som skrevs in på sjukhus 2016. Skadehändelserna omfattar drygt 98 000 personer som vårdats för olycksfall, drygt 38 000 för komplikationer i vården, 6 900 för självskada och 1 600 som vårdats för våld.

Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Fallolyckor utgör två tredjedelar av alla olycksfall. Förutom att fallolyckor är särskilt vanligt bland äldre personer finns det även andra tydliga åldersmässiga skillnader. Självskador (avsiktligt självdestruktiv handling) och våld (övergrepp av annan person) är tvärtemot fallolyckor särskilt vanliga bland yngre personer i åldern 15–24 år.

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman