Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om tandhälsa 2017

Statistik om tandhälsa 2017 visar att två av tre vuxna i den svenska befolkningen besökte tandvården för att få en basundersökning utförd under 2015-2017. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Statistik om tandhälsa 2017

​Statistik om tandhälsa 2017 visar att 40 procent av alla män i Sverige, 22 år och äldre, besökte tandvården för en bas-undersökning år 2017. Bland kvinnorna var motsvarande andel 45 procent.

Två av tre vuxna besökte tandvården för att få en basundersökning utförd någon gång under treårsperioden 2015-2017, 66 procent av männen och 73 procent av kvinnorna.

Äldre personer besöker tandvården oftare än yngre. Detta är en naturlig följd av att äldre personer i genomsnitt har fler tänder som inte är intakta än vad yngre har och en icke intakt tand löper ökad risk att behöva ny behandling.

Det finns dock stora regionala skillnader och även skillnader mellan individer med olika utbildningsbakgrund. En större andel av kvinnorna besöker tandvården jämfört med männen.

Statistik om tandhälsa 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om tandhälsa 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman