Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren jämför antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Omslagsbild till Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

​Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren jämför antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister.

För fjärde året publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar täcknings-grader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting rapporterar till kvalitetsregistren. Detta arbete har tagit stora steg framåt sedan Socialstyrelsen utförde de första analyserna.

Individbaserade uppgifter

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat inom hälso- och sjukvård. De utgör därför en viktig källa till det ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten inom vården. En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Täckningsgraden, det vill säga hur stor andel av registrets avsedda population som registreras, är en viktig kvalitetsaspekt.

Täckningsgraderna högre i år

I år redovisar Socialstyrelsen 54 täckningsgradsjämförelser för 45 kvalitetsregister. Antalet täckningsgradsjämförelser har ökat sedan föregående år, då 39 kvalitetsregister deltog. I år deltar 35 kvalitetsregister för andra eller tredje året och 10 kvalitetsregister deltar för första gången. Generellt är täckningsgraderna i år högre eller i nivå med förra årets analys. För de kvalitetsregister som tillkommit detta år är flera relativt nya och i uppstartsfasen. Många kvalitetsregister har tagit fram planer på hur täckningsgraden ska öka i framtiden.

Andra jämförelser

Rapporten innehåller även jämförelser för kvalitetsregister med patienter som i stor utsträckning får behandling av yrkesgrupper vars verksamhet inte rapporteras till patientregistret. För dessa register kan Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsregister inte tillhandahålla en lämplig referenspopulation att jämföra med. Det är en utmaning för Socialstyrelsen att utveckla analysmetoderna för att kunna erbjuda bättre täckningsgradsjämförelser för dessa register.

Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren är utgiven av Socialstyrelsen.

Täckningsgrader 2015 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?