Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. – slutrapport 2012

Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. – slutrapport 2012

Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. omfattar lagändringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten. Slutrapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. – slutrapport 2012

​Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. omfattar lagändringarna i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten i enlighet med vad som anges i regeringens proposition Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning (prop. 2009/10:67).

Uppföljningen fångar upp tillämpning, effekter och kännedom om lagändringarna hos ett urval av patienter, personal och verksamhetsansvariga. Uppföljningen visar att lagändringen i HSL om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten inte är särskilt väl känd bland hälso- och sjukvårdsverksamheterna, professionen eller patienterna.

Uppföljning av ändring i hälso- och sjukvårdslagen gällande fast vårdkontakt m.m. på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?