Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 visar att de allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter hos dem. Drygt hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är oförändrat sedan föregående års undersökning. Statistiken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Ett gott bemötande handlar bland annat om att personalen är lyhörd i mötet med den äldre personen och att den äldre personen upplever sig bli behandlad respektfullt. För att detta ska vara möjligt behöver arbetet organiseras så att personalen ges utrymme och möjlighet att kunna samtala med personer som får insatser från äldreomsorgen. Andelen personer med äldreomsorg som anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt är 95 procent. De flesta tycker också att personalen alltid eller oftast brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem, i genomsnitt 77 procent.

Drygt hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är oförändrat sedan föregående års undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser så som ökad trötthet och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?