Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017

Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017

Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar är en delrapport som redovisar väntetider vid vissa kroniska sjukdomar och patienters upplevelse av kontinuitet och samordning. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017

​Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017 är en delrapport som redovisar väntetider vid vissa kroniska sjukdomar och patienters upplevelse av kontinuitet och samordning.

Resultatet visar att väntetiden till hälso- och sjukvården är längre för vissa diagnoser, medan de är betydligt kortare inom andra områden. För att uppfylla vårdgarantin behöver de längsta väntetiderna kortas för patienter med exempelvis obstruktiv sömnapné, knölstruma och smärtrehabilitering. Generellt sett är ålders- och könsskillnaderna små. Ingen tydlig trend i utvecklingen av väntetider för de ingående kroniska sjukdomarna kunde heller ses mellan 2011 och 2015.

Rapporten kompletterar Socialstyrelsens redovisningar om tillgänglighet i akutvården och cancervården och riktar sig beslutsfattare och professionella som vill följa upp tillgängligheten i vården.

Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar – metoder, resultat och utmaningar – rapport februari 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?