Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling

Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling

Väntetider i cancervården redovisar väntetider vid tio olika cancerdiagnoser. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Väntetider i cancervården

​Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling redovisar väntetider vid tio olika cancerdiagnoser utifrån den modell som Socialstyrelsen har utvecklat inom ramen för den nationella cancerstrategin. Mätningarna visar att det fortfarande är stora regionala variationer i tiden mellan remiss och behandlingsstart.

Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman