Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport december 2015

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport december 2015

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport december 2015 redovisar väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar från första halvåret 2015 och utvecklingen av väntetiderna sedan 2010. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport december 2015

​Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport december 2015 redovisar väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar från första halvåret 2015 och utvecklingen av väntetiderna sedan 2010. Rapporten innehåller även ett delresultat av en analys av skillnaderna i väntetider inom akutsjukvården. De väntetidsmått som använts är total vistelsetid på akutmottagning och tid till läkarbedömning.

Antalet patientbesök till landets akutmottagningar har ökat med cirka tre procent från föregående år och uppgår uppskattningsvis till 2,5 miljoner för 2015. Vid hälften av besöken, cirka 1,25 miljoner, vistas patienterna mer än 3 timmar på akutmottagningen. Resultaten visar på relativt små förändringar från föregående års mätning. Den totala vistelsetiden har stadigt ökat mellan åren 2010‒2015 och är 31 minuter längre.

Gemensamt för de kartlagda mottagningarna är att sannolikheten att tillbringa fyra timmar eller mer på akutmottagningen påverkas av patientens ålder, första mottagande klinik, medicinska specialitet, samt vilken tidpunkt på dygnet patienten kommer till mottagningen samt om patienten har skrivits in i slutenvård eller inte. Patientens kön var inte en riskfaktor för långa vistelsetider.

Ålder en riskfaktor för lång vistelsetid

Personer över 80 år är den grupp som vistas längst tid på akuten, och ett besök tar nu i snitt 40 minuter längre än för övriga vuxna. Sex av tio patienter över 80 år behöver skrivas in på sjukhuset för fortsatt vård. Det kan finnas anledning för fler att se över det akuta omhändertagandet av äldre.  
Kartläggningen visar också att:
  • Mellan 20 och 30 procent av patienterna kommer till akutmottagningen med ambulans.
  • Hälften av de övriga patienterna kommer på eget initiativ, utan tidigare kontakt med exempelvis vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.
  • Ungefär 40 procent av patienterna är över 60 år. Ju äldre patienterna är desto högre är sannolikheten att de behöver läggas in på sjukhus.
Väntetider och patientflöde på akutmottagningar – rapport december 2015 är utgiven av Socialstyrelsen. 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman