Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

I Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 redovisas omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2011. Statistiken gäller bland annat hemtjänst och särskilt boende. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

​I Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 redovisas omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2011.

Rapporten redovisar också antalet personer 65 år eller äldre som någon gång under oktober månad 2011 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är framtagen från personnummerbaserade uppgifter från kommunerna.

Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken.

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2011 – kommunala insatser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?