Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende redovisar 2014 års uppföljning av ändringen i socialtjänstlagen som innebär att äldre makar eller sambor har rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende, även om bara den ena personen har bedömts behöva bistånd. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014

​Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014 redovisar uppföljningen av ändringen i socialtjänstlagen som innebär att äldre makar eller sambor har rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende, även om bara den ena personen har bedömts behöva bistånd. Det är den andra av tre rapporter i uppföljningen.

Rapporten visar bland annat följande:

  • I hela riket ansökte cirka 6 personer per 10 000 som är 80 år eller äldre om medboende. Norrbottens län hade störst andel sökande med 14 personer per 10 000 och i Kalmar län redovisades inga sökande alls under 2013. Totalt tog 53 procent av kommunerna emot en ansökan om medboende. Detta är en ökning i förhållande till föregående år då andelen var cirka 47 procent.
  • Kommunerna har olika lösningar för par som önskar bo tillsammans i särskilt boende. Det vanligaste är att paret får bo i en enrumslägenhet. Näst vanligast är att de får bo i en lägenhet om minst två rum och därefter i var sin lägenhet på samma särskilda boende.
  • När den biståndsbedömda personen avlider har kommunerna olika lösningar: i 25 procent av kommunerna får den efterlevande bo kvar utan särskild prövning, i 25 procent får den efterlevande hjälp att hitta ett trygghetsboende och i 43 procent av kommunerna får den efterlevande flytta till en bostad på öppna marknaden.
  • Ett av de stora problemen är enligt kommunerna att bostäderna är för små och inte anpassade för två personer. Detta medför att den medboende kan bli störd när personalen ger vård och omsorg till den biståndsbedömda personen. Det kan upplevas som ovärdigt. Överlag tycker man dock att den nya bestämmelsen leder till större trygghet, valfrihet och självbestämmande för de äldre. Flera kommuner är också positiva till att medboende nu är en rättighet som uttryckts i lagen, och det hänger inte längre på den egna kommunens välvilja.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring, 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?