Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring redovisar en uppföljning av den nya bestämmelsen om äldre personers rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring

​Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den som beviljas, eller redan har beviljats, bistånd i form av särskilt boende ska kunna bo tillsammans med sin make, maka eller sambo, eftersom detta ska ingå i en skälig levnadsnivå (beslut S2012/6730/FST).

Socialstyrelsen har följt upp den nya bestämmelsen och kunskapsstödet Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring redovisar uppföljningen.

Kunskapsstödet redogör bland annat för hur många par som ansökt om att få bo tillsammans i äldreboende och i vilken utsträckning kommunerna har beviljat ansökningarna. Kunskapsstödet bygger på en enkätundersökning som gjorts bland landets samtliga kommuner och en intervjuundersökning bland ett urval av kommunerna.

Kommunerna som beviljade parboende under 2012 gjorde det i de flesta fall med stöd av 4 kap. 2 § i SoL. Besluten var i dessa fall riktade till den medföljande. Efter lagändringen fattas besluten i stället med stöd av 4 kap. 1 § och 1c §. Besluten riktas numera till personen med biståndsbehov och inte till den medföljande.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?