Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras är en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. 

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt rörande möjligheter till förbättrad läkemedelsanvändning för äldre. Att behandla med läkemedel är en viktig medicinsk åtgärd men läkemedelsbehandlingen av äldre patienter behöver förbättras avsevärt.

Äldres läkemedelsanvändning på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?