Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre – en systematisk litteraturöversikt

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre – en systematisk litteraturöversikt

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre är en systematisk litteraturöversikt om behandling av urininkontinens hos äldre personer. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Urininkontinens kan minska livskvaliteten betydligt både hos den enskilde och hos anhöriga. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre är en systematisk litteraturöversikt om behandling av urinkontinens hos äldre personer och sköra äldre.

En av slutsatserna i rapporten är att effektiva behandlingsmetoder för urininkontinens finns dokumenterat och att det är viktigt att erbjuda behandling till äldre personer med urininkontinens. Beroende på typ av läckage, har man kunnat påvisa att urininkontinens hos äldre minskar med hjälp av bäckenbottenträning, operation eller läkemedel.

Effekten av läkemedel är begränsad och risken för biverkningar, till exempel förstoppning och muntorrhet, måste uppmärksammas. Även biverkningar av operation måste uppmärksammas.

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman