Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke

Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke

Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke beskriver, enligt svenska förhållanden, förekomst och risk för stroke vid förmaksflimmer. Rapporten är utgiven av Statens beredning av medicinsk utvärdering, SBU. Den kompletterar SBU:s rapport Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer.

​​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tillsammans med experter uppskattat förekomsten av förmaksflimmer och i vilken mån patienterna får lämplig läkemedelsbehandling. Minst 300 000 svenskar har förmaksflimmer och knappt hälften behandlas med koagulationshämmande läkemedel. Många fall av stroke skulle kunna förebyggas.

År 2011 gav Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ut rapporten Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. En diskussion uppkom om den angivna förekomsten av förmaksflimmer var korrekt när det gällde svenska förhållanden. SBU beslöt därför att komplettera rapporten och fokusera på prevalens, risk för stroke och användning av antikoagulantia hos patienter med förmaksflimmer. 

Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke är utgiven av ​SBU.

Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?