Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? – En kartläggning

Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? – En kartläggning

Rapporten Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? redovisar kartläggningen av hur hälso- och sjukvården arbetar med information och säkerhet när det gäller egenvårdsinsatser i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Hur arbetar hälso- och sjukvåren med egenvårdsinsatser?

​Rapporten Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? redovisar kartläggningen av hur hälso- och sjukvården arbetar med information och säkerhet när det gäller egenvårdsinsatser i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Resultatet av kartläggningen tyder på att hälso- och sjukvårdens arbete med bedömning av, och information om egenvård i de flesta fall fungerar bra vid kontakt med patienten, och när det gäller barn, med föräldrarna. Bilden blir dock en annan när det gäller information till andra som ska hjälpa patienten med egenvården (exempelvis skolpersonal och personal på korttidsboende). Kartläggningen visar att patienten eller föräldrarna i dessa fall ofta får rollen som bärare av information om egenvård.

Kartläggningen visar även att ändrade förutsättningar inte alltid medför att hälso- och sjukvården gör en ny bedömning av om åtgärden fortfarande kan utföras som egenvård.

Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? – En kartläggning är utgiven av Socialstyrelsen.

Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman