Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kosttillägg för undernärda äldre

Kosttillägg för undernärda äldre innehåller en sammanställning av forskning om vilka effekter kosttillägg har för äldre personer, 70 år eller äldre, som är undernärda eller som tillhör en grupp med ökad risk för undernäring. Rapporten är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna. Ett vanligt sätt att förebygga och behandla undernäring är att ge äldre personer kosttillägg, med energi och protein, som ett komplement till den vardagliga kosten.

​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanställt forskning om vilka effekter kosttillägg har för äldre personer, 70 år eller äldre, som är undernärda eller som tillhör en grupp med ökad risk för undernäring.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Generellt sett saknas det tillförlitliga vetenskapliga resultat om nyttan och riskerna med kosttillägg för äldre personer som är undernärda eller som tillhör en riskgrupp. Det finns dock undantag. I ett fåtal studier har man redovisat en liten ökning av handgreppsstyrka respektive kroppsvikt. Dessa resultat behöver dock bekräftas i nya studier med bättre vetenskaplig metodik.
  • Möjliga ogynnsamma effekter på hälsan behöver kartläggas systematiskt i nya studier.
  • Det finns exempel från olika håll i landet som tyder på att praxis varierar i hur kosttillägg används respektive subventioneras. Någon aktuell och tillförlitlig kartläggning av detta finns emellertid inte.
  • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma eventuella hälsoekonomiska effekter.

Kosttillägg för undernärda äldre är utgiven av SBU.

Kosttillägg för undernärda äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?