Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Mat vid diabetes

Mat vid diabetes är en systematisk översikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Hälso- och sjukvården har i nästan alla tider gett kostråd till personer
med diabetes. Syftet med Mat vid diabetes projekt är att granska det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer till personer med diabetes och nedsatt glukostolerans eller förhöjt fasteblodsocker. Det har inte ingått i uppdraget att granska den litteratur
som rör kostrådgivning till friska personer för att förhindra uppkomst av diabetes (primärprevention). Mat vid diabetes är gjord av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman