Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Molekylärdiagnostiska test för män med ökad sannolikhet för prostatacancer

Molekylärdiagnostiska test för män med ökad sannolikhet för prostatacancer

Molekylärdiagnostiska test för män med ökad sannolikhet för prostatacancer är en systematisk översikt från ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har utvärderat den diagnostiska tillförlitligheten hos tre nya molekylära urintest när dessa används som tillägg till tidigare utfört PSA-test eller ändtarmsundersökning, vid utredning av prostatacancer.

Dessa tre nya molekylära urintest är:

  • uPCA3
  • TMPRSS2:ERG 
  • me-GSTP1

SBU:s rapport belyser inte screening för prostatacancer eller nyttan av att behandla prostatacancer. SBU har inte heller utvärderat de nya testens eventuella betydelse för bedömning av hur allvarlig sjukdomen är, sjukdomsprognos eller val av behandling.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare.

Rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman