Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke

Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke

I Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk översikt från Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ. Den rör behandling av akut ischemisk stroke med neurotrombektomi-instrument.

​Varje år drabbas cirka 27 000 personer av stroke i Sverige. Av dem får 15 procent hjärnblödning och 85 procent ischemisk stroke, hjärninfarkt. Hjärnblödning har i allmänhet allvarligare konsekvenser än ischemisk stroke.  Men om ischemisk stroke orsakas av stopp i någon av hjärnans större artärer är prognosen särskilt dålig. Neurotrombektomi är en metod som används vid ischmeisk stroke. Metoden innebär att man avlägsnar blodproppar mekaniskt med instrument som förs in i artärsystemet till platsen för blodproppen via hjärnans kärl.

I Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk översikt från Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ. Den rör behandling av akut ischemisk stroke med neurotrombektomi-instrument.

Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke är utgiven av SBU.

Neurotrombektomi – behandling av akut ischemisk stroke på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman