Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus visar att metoden strukturerat omhändertagande av äldre personer kan användas för sköra äldre som inkommer akut till sjukhus.  Rapporten är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Med ökad ålder följer ett ökat behov av akut omhändertagande – särskilt för äldre med funktionsnedsättning, flera samtidiga sjukdomar och ett litet socialt nätverk. Patienter över 65 år står för ungefär 40 procent av alla besök på sjukhusens akutmottagningar och i många fall måste den äldre personen stanna kvar på sjukhuset.

Kunskapsstödet Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre innehåller en sammanställning av forskning som utvärderat metoden strukturerat omhändertagande av äldre. Metoden innebär att patientens hela livssituation bedöms av ett team bestående av läkare, sjuksköterska och representanter från andra yrkesgrupper. Metoden omfattar bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning.

Kunskapsstödet visar att ett integrerat strukturerat omhändertagande av äldre personer, där multiprofessionella team har ett direkt patientansvar, kan användas för sköra äldre som inkommer akut till sjukhus.

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman