Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt presenterar forskningsläget kring varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan och pekar på möjliga förbättringar av äldres vårdsituation. Kunskapsöversikten är utgiven av FoU i Väst/GR.

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt

​Ett stort antal äldre vårdas på sjukhus på grund av felaktig läkemedelsbehandling, vårdskador eller på grund av diagnoser som skulle kunna hanteras inom öppenvården. Detta leder både till höga kostnader för samhället och till lidande för den enskilda individen. Särskilt problematisk är situationen för sköra äldre, det vill säga äldre personer som har flera olika sjukdomar kombinerat med ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

Onödig slutenvård av sköra äldre är en kunskapsöversikt som presenterar forskningsläget kring varför sköra äldre personer vårdas på sjukhus i onödan och pekar på möjliga förbättringar av vårdsituationen för äldre personer.

Onödig slutenvård av sköra äldre – en kunskapsöversikt är utgiven av FoU i Väst/GR.

Onödig slutenvård av sköra äldre på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman