Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre är en systematisk kunskapsöversikt från Socialstyrelsen.

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre

I Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre framkommer det att det finns bra vetenskapligt stöd för psykologisk behandling av depression, ångestbesvär och sömnproblem hos yngre äldre (65-79 år).

Kunskapsöversikten visar däremot  att det saknas undersökningar om effekter av sådan behandling av personer i de högre åldrarna.

Den systematiska kunskapsöversikten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?